Vereniging Hebreeuws
BibleWorks 4.0 - 6.0 (cd-rom)
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Multimedia
BibleWorks 4.0 - 6.0 (cd-rom)

1. Identificatie

a. auteur-
b. titelBibleWorks
c. uitgaveBigfork MT, Hermeneutika, 2000-2004
d. vorm en omvangcd-rom voor Windows (met geluidskaart voor demo's en uitleg)
e. bijlagenEngels handboek voor installatie en gebruik. Contextgevoelige hulpfunctie tijdens gebruik.
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarImportantia, Dordrecht; Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt; Nederlands Bijbelgenootschap, of rechtstreeks via internet bij Hermeneutika

2. Inhoud

Uitgebreid bijbelconcordantie- en studieprogramma. OT, NT, apocriefen. Bevat cd Hebreeuwse bijbel (BHS IV, 1990), de Septuaginta (Rahlfs), NT (o.a. NA27) en meer dan 50 vertalingen in 18 talen (o.a. SV met Strong's nummers, NBG '51, gereviseerde Leidse en gereviseerde Lutherse). Alle teksten en vertalingen zijn zonder verdere registratie toegankelijk. De grondteksten zijn morfologisch geanalyseerd en gekoppeld aan lexica Hebreeuws (o.a. BDB) en Grieks (o.a. Louw- Nida, Liddle Scott Abridged). Geavanceerde zoekfuncties in gehele tekst of gedeelten: lexicaal, morfologisch (grammaticaal verschijnsel, vorm, radicalen, woord of combinatie van woorden) en statistisch (frequenties, verdeling over boeken). Bevat ook theologische naslagwerken. Ondersteunt 'polyglot'-weergave in gesynchroniseerde kolommen. Ingebouwde tekstverwerker en exportmogelijkheid. Lettertypen en macro's voor MSWord en WordPerfect om van rechts naar links te typen worden meegeleverd.

3. Doelgroep

Primair bedoeld voor de voorbereiding van wetenschappelijke publicaties en preken, maar kan zeker een goed hulpmiddel zijn voor de studie van Hebreeuws, vooral door de hypertextwoordenboeken, de vormanalyse, de concordantie en de grote snelheid van al deze functies. Een goede basiskennis van de Hebreeuwse grammatica wordt verondersteld.

4. Algemeen

Snelle en complexe zoekacties zouden met een gedrukte concordantie zeer tijdrovend of zelfs onmogelijk zijn. De bediening is ondanks de vele functies toch logisch en snel aan te leren. Betrouwbare resultaten. Het Hebreeuws wordt correct en goed leesbaar afgebeeld en is volledig gevocaliseerd (anders dan in de Online Bijbel). De vergelijking van de Hebreeuwse tekst met verschillende vertalingen is leerzaam en vaak verhelderend. Vanaf versie 5.0 is de Hebreeuwse tekst is voorzien van teämiem (accenttekens); bovendien zijn de morfologische databases hier en daar gecorrigeerd en is een aantal vertalingen opgenomen (o.a. de English Standard Version 2001). Versie 6 is wederom aanzienlijk uitgebreid met mogelijkheden; teksten uit Qumran en Targoemiem, geïntegreerde grammatica (vormeer Wallace en syntaxis Waltke/O'Connor), woordenboeken HALOT en BDAG die binnen Bible Works kunnen worden geraadpleegd. Voor een aantal van deze uitbreidingen moet afzonderlijk worden betaald.