Vereniging Hebreeuws
Van Wieringen, Instrumentarium Oude Testament
Leermiddelengids Hebreeuws: Algemeen - Bibliografie
Van Wieringen, Instrumentarium Oude Testament

1. Identificatie

a. auteurVan Wieringen, A.L.H.M.
b. titelInstrumentarium Oude Testament; een bibliografisch overzicht met korte annotaties
c. uitgaveAmsterdam, VU-Uitgeverij, 1995
d. vorm en omvang24 cm, xiii + 129 blz
e. bijlagengeen
f. ISBN90-5383-420-6
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het boek is precies wat de titel zegt: een bibliografie, en wel voor iedereen die zich oriënteert op het gebied van de oudtestamentische exegese. Het heeft de volgende rubricering: algemene werken; tekstuitgaven; talen van de bijbel, versiones en Umwelt; niet-bijbelse teksten; deelgebieden; commentaren/tijdschriften; Nederlandse taal; plus een handige index op auteurs. Van al die deelgebieden noemt de auteur de belangrijkste en vaak onmisbare werken. Je kunt dus snel oriënteren waar een probleem zit en wat daarover is gezegd.

3. Doelgroep

Met name bestemd voor beginnende studenten op het oudtestamentisch terrein. Voor deze doelgroep is het een heel handig naslagwerk.

4. Algemeen

Een werk als dit is uiteraard een selectie. Een bibliografie is doorgaans verouderd op het moment dat het werk wordt gedrukt. Dat geldt ook voor dit "Instrumentarium", al gaan de basiswerken lang mee (en die zijn alle in het werk opgenomen).
Er zijn nog exemplaren verkrijgbaar, maar het wordt in deze vorm niet meer herdrukt. Het zou prachtig zijn als de auteur het "Instrumentarium" zou 'updaten' en op een internetsite zou zetten.