Vereniging Hebreeuws
Blok/Hersch, Bibliografie
Leermiddelengids Hebreeuws: Algemeen - Bibliografie
Blok/Hersch, Bibliografie

1. Identificatie

a. auteurBlok, H., en D. Hersch
b. titelBibliografie over het jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied
c. uitgaveLeuven, Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid, 1992
d. vorm en omvang24 cm, xii + 243 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNBelgië: 90-73683-07-6; Nederland: 90-23901-91-6
g. verkrijgbaarbibliotheken of antiquarisch

2. Inhoud

Deze bibliografie is over dezelfde rubrieken verdeeld als die van Smelik. Aparte afleveringen van de bibliografie verschenen van 1985 tot 1991 in het tijdschrift Ter Herkenning, een uitgave van het Boekencentrum. Na 1992 is de bibliografie voortgezet in hetzelfde tijdschrift. Nadat Ter Herkenning in 1998 werd opgeheven, verschijnt de bibliografie tweemaal per jaar in het tijdschrift Interpretatie, eveneens uitgegeven door het Boekencentrum in Zoetermeer.

3. Doelgroep

Naslagwerk voor bibliotheken en andere instellingen of particulieren die geïnteresseerd zijn in literatuur over joodse onderwerpen.

4. Algemeen

Aanvulling op de Bibliografie van Smelik.