Vereniging Hebreeuws
Alster/Mossel, Hadachlil
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Alster/Mossel, Hadachlil

1. Identificatie

a. auteurAlster, G., en B.M. Mossel
b. titelHadachlil; leerboek van het Israëlisch Hebreeuws
c. uitgaveAmsterdam, Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap, 5737/1977 (2e verbeterde druk)
d. vorm en omvang23 cm, 491 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarbibliotheek of antiquarisch

2. Inhoud

Hadachlil betekent: de Vogelverschrikker. Het is de naam voor de eerste Nederlandse grammatica van het moderne Hebreeuws, bedoeld om naar Israël geëmigreerde Nederlandstaligen in korte tijd zoveel mogelijk vaardigheid in lezen, spreken en schrijven bij te brengen. Het boek bevat ook oefenstof om kennisniveau en vaardigheden te toetsen, o.a. korte krantenartikelen en advertenties. Nog steeds een uitstekende basisgrammatica voor Nederlandssprekende studenten. De eerste 17 hoofdstukken behandelen o.a. verschillende woordsoorten: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, aanwijzend voornaamwoord. De hoofdstukken 22 t/m 48 zijn gewijd aan het 'binjan', het 'gebouw' van het werkwoord, dat in het Hebreeuws een zeer centrale rol speelt.

3. Doelgroep

Gericht op degenen die ernaar streven grammaticaal juist Hebreeuws te leren schrijven en spreken. Voor 'doorzetters' ook geschikt voor zelfstudie. Maar een goede leraar/lerares kan dat proces zeker versnellen.

4. Algemeen

Men dient er rekening mee te houden, dat het boek al bijna 25 jaar oud is, en het Hebreeuwse taaleigen en de woordenschat tussen toen en nu aanzienlijk zijn veranderd.