Vereniging Hebreeuws
Ktav Kol
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Ktav Kol

1. Identificatie

a. auteurBlum, S. (ed.)
b. titelKtav-Kol; intensieve cursus Modern Hebreeuws door middel van correspondentie en cassettes
c. uitgaveAmsterdam, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, 1977
d. vorm en omvangeen koffertje (22 x 28 cm) met daarin 20 lessen in de vorm van katernen, elk bestaande uit 12 of 16 pagina's tekst en 10 bijbehorende cassettebandjes
e. bijlagen10 cassettebandjes (wezenlijk onderdeel van de cursus)
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarNederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, of Jad Achat

2. Inhoud

Het is een schriftelijke cursus opgebouwd uit 20 lessen, die elk bestaan uit een deel woordenschat, grammatica en mondelinge en schriftelijke oefeningen. Iedere les besluit met een examen dat ingeleverd kan worden.

3. Doelgroep

Voor beginners die nog niets van Modern Hebreeuws afweten. Na het doorlopen van de cursus wordt men geacht een eenvoudig gesprek te kunnen voeren en een korte brief te kunnen schrijven.

4. Algemeen

Goede combinatie van grammatica en oefenmateriaal. Veel aandacht voor spreekvaardigheid. Cursisten worden ook aangemoedigd om teksten op bandjes in te spreken en dan in te leveren of in te sturen. Het is echter niet duidelijk hoe de correctie werkt. Als het mogelijk is om materiaal ter correctie toe te sturen naar Jad Achat, dan is de cursus zeer geschikt voor zelfstudie. De lay-out is helaas wel wat verouderd en ook de aanpak op de overigens goed ingesproken bandjes doet wat gedateerd aan.