Vereniging Hebreeuws
Gebhard, Habajit sjelanoe
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Gebhard, Habajit sjelanoe

1. Identificatie

a. auteurGebhard, A.
b. titelHabajit sjelanoe, een verhaal dat in Nederland begint...
c. uitgaveAmsterdam, Ariël, 1995 (3e ongewijzigde druk)
d. vorm en omvang30 cm, 136 blz.
e. bijlagenHebreeuws-Nederlandse woordenlijst "Awanim"
f. ISBN90-802736-3-5
g. verkrijgbaarboekhandel ?

2. Inhoud

De hoofdstukken zijn volgens een vast stramien opgebouwd. Elk hoofdstuk bestaat uit enkele afgeronde verhaaltjes, gevolgd door een woordenlijst en uitleg van het gebruikte idioom. Soms volgt nog een vertaalles. Het verhaal wordt ondersteund door illustraties. Het boek heeft een geleidelijk oplopende moeilijkheidsgraad, hoewel het niveau soms wat te abrupt stijgt. Aansluitend op het eigenlijke leerboek "Habajit sjelanoe" volgt de woordenlijst "Awanim", gebaseerd op de in het leerboek gebruikte woorden en idioom (met paginaverwijzingen).

3. Doelgroep

Aanleren van een eenvoudige woordenschat en idioom (vooral spreektaal, met citaten uit de literaire bronnen) met het Nederlands als uitgangspunt. Na bestudering van het boek is men in staat eenvoudige gesprekken en teksten in het Modern Hebreeuws te volgen.Behalve kennis van het Hebreeuwse alfabet en de vocalisatietekens is geen basiskennis vereist.

4. Algemeen

Het Modern-Hebreeuwse beginnersboek in het Nederlandse taalgebied. De schrijver heeft geprobeerd op didactisch verantwoorde en aantrekkelijke wijze beginners met Nederlands als moedertaal aan een opstap te helpen om nu eens dat 'lastige Hebreeuws' onder de knie te krijgen. Vooral mensen die in Israël zijn geweest, zullen bepaalde gebeurtenissen herkennen. Wie dit boek, in combinatie met de ondersteunende grammatica, serieus heeft doorgewerkt, kan teksten op 'gevorderd beginnersniveau' goed aan.