Vereniging Hebreeuws
Abramson, Hebrew in Three Months
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Abramson, Hebrew in Three Months

1. Identificatie

a. auteurAbramson, G.
b. titelHebrew in Three Months (Hugo Language Books)
c. uitgaveNew York, Dorling Kindersley Publ.Inc., 1998 (2e druk)
d. vorm en omvang22 cm, 256 blz.
e. bijlagenvier cassettes (apart verkrijgbaar)
f. ISBN07-894-3590-X; paperback 08-5285-339-4; met cassettes 0-85285-340-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

De vijftien logisch opgebouwde lessen van het boek geven in vereenvoudigde vorm de beginselen van de Hebreeuwse grammatica. Iedere les is verdeeld in onderafdelingen, waarin de nieuwe woorden worden opgegeven (Hebreeuws met daarnaast een Engelse transcriptie voor de uitspraak), de grammatica wordt behandeld en er wordt vooral veel geoefend (er zijn in totaal 121 oefeningen). De juiste antwoorden voor de oefeningen staan achter in het boek. De gebruikte woordenschat is ca.1000 woorden. De inhoudsopgave geeft duidelijk de per les behandelde grammatica aan, die ook nog eens ontsloten wordt door een index van twee bladzijden. Het is dus gemakkelijk om op te zoeken waar overal in het boek (het is geen naslaggrammatica!) een bepaald onderwerp wordt behandeld. De lessen hebben altijd betrekking op alledaagse situaties.

3. Doelgroep

Beginners Modern Hebreeuws. Bij de behandeling van de grammatica wordt geen speciale voorkennis verondersteld. De cursus is blijkens het voorwoord vooral voor de vakantieganger bedoeld, die zich thuis eerst wat Hebreeuws wil eigen maken.

4. Algemeen

Het is een goede, ook voor zelfstudie zeer geschikte cursus. Voor het onderwijs zou het handig zijn, indien er ook een versie zonder antwoorden voor de oefeningen op de markt zou komen. Het is verbazingwekkend, hoeveel de auteur in zo'n kort bestek weet te behandelen. Om de luistervaardigheid te kunnen trainen en zich een acceptabele uitspraak eigen te maken moet men wel de bij de cursus behorende cassettes aanschaffen.