Vereniging Hebreeuws
Coffin, Lessons in Modern Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Coffin, Lessons in Modern Hebrew

1. Identificatie

a. auteurCoffin, E.A.
b. titelLessons in Modern Hebrew
c. uitgaveAnn Arbor MI, The University of Michigan Press, 1998-1999
d. vorm en omvang28 cm, twee delen; deel 1: xviii + 518 blz., deel 2: xv + 477 blz.
e. bijlagengeluidscassettes: 9 + 12 stuks
f. ISBNdeel 1: 0-472-08225-6, deel 2: 0-472-08226-4
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Beide cursussen bestaan uit zestien lessen met na elke vier lessen een herhalingsles. Ze zijn ontwikkeld voor gebruik in het Amerikaanse hoger onderwijs. Het verschil tussen Level I en Level II is groot. Na het bestuderen van Level I beschikken de studenten over kennis van de basisstructuren van de Hebreeuwse grammatica en zijn zij in staat eenvoudige zinnen in het Hebreeuws te vertalen en simpele teksten in het Hebreeuws te lezen. Zij verwerven hierbij een woordenschat van circa 1000 woorden. De nadruk ligt in Level I op het informeel gesproken Hebreeuws. De studenten zijn na deze cursus in staat zich in alledaagse situaties in informeel gesproken Hebreeuws uit te drukken. Met behulp van de cassettes kunnen de studenten hun uitspraak verbeteren en hun luistervaardigheid oefenen.
Level II behandelt de Hebreeuwse grammatica zoals deze in formele geschreven taal wordt gebruikt. De actieve woordenschat wordt met 1500 woorden uitgebreid. In beginsel is Level II op dezelfde manier opgebouwd als Level I. De grammaticale uitleg is echter veel uitvoeriger. Ook de in het Hebreeuws van het Engels (en Nederlands) afwijkende opeenvolging van de tijden in de indirecte rede wordt behandeld. Tevens wordt steeds gewezen op de verschillende stijlniveaus waarover het Hebreeuws beschikt. Ook slang wordt niet uit de weg gegaan. Tot slot geeft de cursus aan de hand van een viertal hoofdstukken uit Genesis een inleiding in het Bijbels Hebreeuws in vergelijking met het Modern Hebreeuws. De cassettes bij Level II bevatten niet alleen de weergave van de teksten en de oefeningen maar ook een groot aantal luistervaardigheidstrainingen waarvan de tekst niet in het leerboek staat.

3. Doelgroep

Volledige cursus. Wie Level I en Level II heeft doorgenomen, is in staat met behulp van een woordenboek iedere normale Hebreeuwse tekst te lezen en zal na het bestuderen van de cassettes zonder grote moeite ook een normale conversatie in het Hebreeuws kunnen volgen en daaraan een bijdrage kunnen leveren.

4. Algemeen

'Coffin' is nog altijd een voortreffelijke cursus, ofschoon al jaren oud en vooral waar het namen van bekende persoonlijkheden betreft gedateerd. Level I wordt langzamerhand vervangen door "Encounters in Modern Hebrew", waarvan de eerste afleveringen met moderner audiovisueel materiaal reeds zijn verschenen.