Vereniging Hebreeuws
Coffin, Encounters in Modern Hebrew 3
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Coffin, Encounters in Modern Hebrew 3

1. Identificatie

a. auteurCoffin, E.A.
b. titelEncounters in Modern Hebrew; level 3
c. uitgaveAnn Arbor, The University of Michigan Press, 1997
d. vorm en omvang28 cm, 395 + xiv blz.
e. bijlagenaudiovisueel en computer-/multimedia materiaal (in Nederland niet standaard meegeleverd)
f. ISBN0-472-06540-8 paperback
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

In principe een grammaticaboek dat aansluit op Encounters level 2. De taalverwerving is gericht op uitbreiding van het basisvocabulaire (synoniemen, nuanceringen e.d.) in zowel spreek- als schrijftaal. Kennisintensivering van de binjaniem (stamformaties), forse uitbreiding grammatica van niet-werkwoorden. Werkwoord- en naamwoordvervoegingstabellen, bijwoord- voorbeeldzinnen, Hebreeuws-Engelse en Engels-Hebreeuwse woordenlijsten. Het boek kent een vaste lesopbouw waarbij verschillende taalkundige aspecten aan de orde komen. Optisch ruim en thematisch afwisselend opgezet. Leeslessen en oefeningen niet gepunctueerd, woordenlijsten wel. Bevat handleiding voor de leraar. Ontsloten door gedetailleerde inhoudsopgave; geen trefwoordindex. De typografie is nogal eenvoudig.

3. Doelgroep

Verwerving van leesvaardigheid, mondelinge en schriftelijke taalbeheersing. Doelgroep: gemiddeld gevorderden tot verder gevorderden. Verwerking in klassikaal of groepsgewijs onderwijs wordt verondersteld.

4. Algemeen

Amerikaans aandoende opzet. De samenhang en logica in de presentatie van de grammatica is niet altijd duidelijk. Vlotte en speelse presentatie. Een goed leerboek voor wie in groepsverband verder wil dan gemiddeld en niet benauwd is voor Engelse uitleg.