Vereniging Hebreeuws
Glinert, Grammar of Modern Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Glinert, Grammar of Modern Hebrew

1. Identificatie

a. auteurGlinert, L.
b. titelThe Grammar of Modern Hebrew
c. uitgaveCambridge, Cambridge University Press, 1989
d. vorm en omvang27 cm, xxviii + 580 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-521-25611-9
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

Een volledige beschrijvende, niet-normatieve grammatica van het Modern Hebreeuws met aandacht voor standaardvariëteiten. Systematische opbouw, gedetailleerde inhoudsopgave, eindnoten, bibliografie en (bescheiden) index. Grammaticale verschijnselen worden uitgebreid beschreven en ruim geïllustreerd met voorbeeldzinnen (Hebreeuws, fonetische weergave, Engelse vertaling) en toelichting. Geen vertaal-/toepassingsoefeningen.

3. Doelgroep

Bedoeld voor een academisch publiek van gevorderde studenten Modern Hebreeuws met enige kennis van linguïstiek en de linguïst met enige kennis van Hebreeuws. Na een korte introductie goed te gebruiken voor zelfstudie op onderdelen.

4. Algemeen

Uitstekend te gebruiken als grammaticaal naslagwerk, minder geschikt als leerboek. Het uitgangspunt voor de presentatie van de grammatica is het Engels.