Vereniging Hebreeuws
Kamhi, Modern Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Kamhi, Modern Hebrew

1. Identificatie

a. auteurKamhi, D.J.
b. titelModern Hebrew; an Introductory Course
c. uitgaveOxford, Oxford University Press, 1982
d. vorm en omvang24 cm, 156 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-19-713594-3
g. verkrijgbaarinternet

2. Inhoud

Basisgrammatica in twee delen. Het eerste deel bevat lessen met woordenlijsten, vertaal- en grammatica-oefeningen. Het tweede deel bevat de grammaticale theorie. Integratie van de delen gebeurt door verwijzingen in deel l. Systematische indeling in lessen. De lay-out is simpel maar doeltreffend. Ontsluiting door gedetailleerde inhoudsopgave. Geen index of register.

3. Doelgroep

Bedoeld om beginnende universiteitsstudenten in ca. 10 weken op gevorderd niveau te brengen. Formeel geen basiskennis vereist. Niet te gebruiken zonder woordenboek. Idiomatisch register, uit formele en informele taal. Vooral een leerboek.

4. Algemeen

Ziet er gedegen en in zijn soort compleet uit. Engels transcriptiesysteem. Behandeling op basis van de Engelse grammaticale terminologie. Vereist behoorlijk taalkundig inzicht. De frequentielijsten waarop de lessen zijn gebaseerd, dateren uit de jaren '60: het Modern Hebreeuws heeft zich sinds die tijd sterk ontwikkeld. Lauden/Weinbach, Everyday Hebrew Dialogues