Vereniging Hebreeuws
Lauden/Weinbach, Everyday Hebrew Dialogues
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Lauden/Weinbach, Everyday Hebrew Dialogues

1. Identificatie

a. auteurLauden, E., and L. Weinbach
b. titelEveryday Hebrew Dialogues (+ 2000 serie)
c. uitgaveTel Aviv, University Press, 1990
d. vorm en omvang23 cm, l25 blz.
e. bijlagengeluidscassette (niet apart verkrijgbaar)
f. ISBN965-390-001-3
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het boek bevat 26 gesprekken en dialogen die zich afspelen in het dagelijks leven, zoals gebruik van het openbaar vervoer, eten in een restaurant en het zoeken van een nieuwe woning. Iedere dialoog wordt voorafgegaan door een woordenlijst en gevolgd door enkele oefeningen. De bijbehorende cassette geeft de dialogen op vlotte en geestige wijze weer.

3. Doelgroep

De methode is bedoeld om de spreekvaardigheid in het Hebreeuws te vergroten. Geschikt voor mensen die al enige basiskennis van het Hebreeuws bezitten. Er wordt uitgegaan van een woordenschat van 500 woorden. De teksten en bijbehorende woordenlijsten en oefeningen zijn alleen in het Hebreeuws afgedrukt. De inleiding en werkwijze zijn in het Hebreeuws, Engels, Frans, Spaans en Russisch weergegeven. Als men iets verder is gevorderd, is het boek ook heel geschikt voor zelfstudie.

4. Algemeen

Een boek met afwisselende conversaties over situaties die je dagelijks tegenkomt. Door de combinatie van teksten en oefeningen in het boek met de opnames op de bijbehorende cassette kun je jezelf goed oefenen in het Hebreeuws zoals dat nu in Israël wordt gesproken. Er is ook een apart woordenboek verkrijgbaar, "+2000, A Dictionary For Learners of Hebrew".