Vereniging Hebreeuws
Wiznitzer, Langenscheidts Praktisches Lehrbuch
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Wiznitzer, Langenscheidts Praktisches Lehrbuch

1. Identificatie

a. auteurWiznitzer, M, m.m.v. B. Linner en D. Bültmann
b. titelLangenscheidts Praktisches Lehrbuch Hebräisch; ein Standardwerk für Anfänger, und Schlüssel zu den Übungen
c. uitgaveBerlijn, Langenscheidt 1999 (3e druk)
d. vorm en omvang22 cm, 240 blz.
e. bijlagengeluidscassettes; antwoordsleutels
f. ISBN3-468-26160-8; sleutel 3-468-26165-9; cassettes 3-468-80416-4; complete set met cd's 3-468-80366-4 of cassettes 3-468-80316-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit niet eenvoudige leerboek behandelt in 21 lessen en met behulp van circa 1000 woorden de Hebreeuwse grammatica. Iedere les is in drie delen verdeeld, waarvan het eerste een leestekst is met de daarbij behorende woorden, het tweede bestaat uit een grammaticaal commentaar bij de zojuist gelezen tekst en het derde uit oefeningen (correctiesleutel achterin). In de eerste tien lessen zijn de teksten volledig gevocaliseerd, van les 11 af steeds meer sporadisch. De teksten uit het eerste deel worden alle achter in het boek nog eens vertaald. De (onmisbare) cassettes stellen de leerling in staat de luistervaardigheid te oefenen. De eerste acht lessen zijn twee keer opgenomen: zowel in een langzaam als in een normaal spreektempo. Het boek bevat een duidelijk overzicht van de 'Grammatikschwerpunkte'.

3. Doelgroep

Voortreffelijke cursus, die voor zelfstudie waarschijnlijk toch minder geschikt is. Een lijstje met de grammaticale (Latijnse) vakuitdrukkingen met hun vertaling in het Duits, eventueel voorzien van een voorbeeld, zal voor de niet taalkundig geschoolde niet voldoende zijn. De cursus is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Wie dit boek heeft doorgewerkt kan zonder grote problemen kunnen beginnen met behulp van een woordenboek normale Hebreeuwse teksten te lezen en grotere grammatica's door te nemen.

4. Algemeen

Het boek bevat veel aardige teksten; helaas zijn er ook na les 10 nog te veel teksten gevocaliseerd. ; helaas zijn er ook na les 10 nog te veel teksten gevocaliseerd. rd.