Vereniging Hebreeuws
Alcalay, The Complete Hebrew-English / Hebrew-English
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Woordenboeken en lijsten
Alcalay, The Complete Hebrew-English / Hebrew-English

1. Identificatie

a. auteurAlcalay, R.
b. titelThe Complete Hebrew-English / English-Hebrew Dictionary; new enlarged edition
c. uitgaveNew York, Chemed Books / Tel Aviv, Yediot Ahronot, 1996
d. vorm en omvang24 cm, een deel H-E 2932 blz., en twee delen E-H samen 4270 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN965-448-178-2 (E-H en H-E)
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Hebreeuws-Engels in één band, Engels-Hebreeuws in twee. Lemma's van werkwoorden in het deel H-E bevatten een vaste opsomming van vervoegde vormen: onbep. wijs, verl. tijd, tegenw. tijd, toek. tijd en geb. wijs. Onder het lemma worden, in inspringende tekst, eerst voorbeelden gegeven van het gebruik van het werkwoord in de eerst vermelde stamformatie en vervolgens de vormen van de andere voorkomende stamformaties, steeds in de 3e persoon mannelijk enkelvoud verleden tijd. Lemma's van naamwoorden worden gevolgd door de vormen van het vrouwelijk enkelvoud en het meervoud en eventueel van de smichoet (status constructus). Onder het lemma volgen samenstellingen en andere voorbeelden van het gebruik van het naamwoord.

3. Doelgroep

Te gebruiken bij het zelfstandig lezen van kranten, literaire teksten, bijbel en rabbijnse teksten op beginnersniveau. Verbogen vormen geven steun bij het lezen van ongevocaliseerde teksten. Geschikt voor de lezer die zelf in staat is wortels en stamformaties te herkennen in werkwoordsvormen.

4. Algemeen

Een goed woordenboek, maar minder gemoderniseerd dan van een nieuwe druk verwacht mag worden. Veel aandacht voor citaten uit de bijbel en rabbijnse literatuur. Er zijn ook andere uitgaven, o.a. in vijf delen. dere uitgaven, o.a. in vijf delen. en.