Vereniging Hebreeuws
Lauden/Weinbach, Multi Dictionary
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Woordenboeken en lijsten
Lauden/Weinbach, Multi Dictionary

1. Identificatie

a. auteurLauden, E., and L. Weinbach
b. titelMulti Dictionary; Bilingual Learners Dictionary
c. uitgaveTel Aviv, Ad / Gefen Publ.,1998 (paperback)
d. vorm en omvang24 cm, 917 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN965-390-003-X
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het hoofdwerk is Hebreeuws-Hebreeuws met een beknopte Engelse vertaling. De lemmata zijn kort maar zeer informatief opgezet: hoofdwoord zonder en met vocalisatie, afkorting voor de woordsoort, meervoudsvorm en dualisvorm, Engelse vertaling (meestal één, zelden meer betekenissen). Heeft het woord in het Hebreeuws nog een andere betekenis of gebruik, dan volgt opnieuw de Engelse vertaling daarvan. Naast deze standaardinformatie biedt het een beknopte en volledig gevocaliseerde Hebreeuwse uitleg en een toelichtende voorbeeldzin in eenvoudig Hebreeuws, vaak spreektaal. Ook de werkwoorden worden uitgebreid behandeld. De vermelding is per binjan (stamformatie), niet per wortel, waardoor dezelfde wortel dus op verschillende plaatsen voorkomt. Na het hoofdwerk volgen woordenlijsten op onderwerp, werkwoordstafels, voorbeeldzinnen voor conversatie, lijsten met medische termen, opsomming van feest- en gedenkdagen en gebruiken, werkwoordlijst op infinitief, woordenlijst met veel voorkomende Engelse leenwoorden volgens de Hebreeuwse transcriptie (handig bij het lezen van kranten. Het laatste gedeelte omvat een beknopte Engels-Hebreeuwse woordenlijst met een paginaverwijzing naar de plaats waar dit woord in het hoofdwerk is behandeld.

3. Doelgroep

Een 'learners dictionary': het boek biedt zeker voor beginners nuttige informatie die elders niet te vinden is. De gevorderde (beginner) kan het gebruiken om snel even iets op te zoeken. Geschikt voor hen die nieuwe woorden in eerste instantie in het Hebreeuws willen leren begrijpen.

4. Algemeen

Het woordenboek is gebaseerd op het woordenboek van de eerdere '+2000'-methode van de beide auteurs. Wat het Engels betreft zijn de samenstellers uitgegaan van het Amerikaans Engels in gebruik en spelling. Het is beslist een uniek woordenboek en een aardige oplossing voor wie het Hebreeuws-Nederlandse woordenboek van Gebhard/Pimentel ontgroeid is, doch voor wie de Hebreeuws-Hebreeuwse Even- Shoshan en de Alcalay te moeilijk of te begrotelijk zijn. Door zijn overzichtelijkheid en multifunctionaliteit zal het boek niet snel in onbruik raken. zal het boek niet snel in onbruik raken. en.