Vereniging Hebreeuws
Lavy, Handwörterbücher
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Woordenboeken en lijsten
Lavy, Handwörterbücher

1. Identificatie

a. auteurLavy, J., m.m.v. Ch. Prinz
b. titelLangenscheidts Handwörterbuch Hebräisch-Deutsch; Langenscheidts Handwörterbuch Deutsch-Hebräisch
c. uitgaveBerlijn, Langenscheidt, 1978 (H-D, 2e herziene uitgave) en 1980 (D-H)
d. vorm en omvang22 cm, deel H-D: 639 blz.; deel D-H: xxiii + 823 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNdeel H-D: 3-468-04160-8; deel D-H: 3-468-04165-9
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het Hebreeuwse-Duitse deel telt ongeveer 30.000 trefwoorden, het Duits- Hebreeuwse deel ongeveer 33.000. De verschillen tussen het handwoordenboek en het zakwoordenboek zijn gering. Slechts een enkele keer ontbreekt in het zakwoordenboek een in het handwoordenboek opgegeven, vrij zeldzame, betekenis. De woordenboeken zijn strikt alfabetisch. Hierbij wordt uitgegaan van de gevocaliseerde schrijfwijze, zonder de leesmoeders van het ongevocaliseerde Modern Hebreeuws. Bij de werkwoorden is de kal het uitgangspunt; werkwoorden en afgeleide stamformaties dienen dus onder de wortel te worden gezocht. Bij alle woorden wordt in de Hebreeuws-Duitse delen ook een transcriptie in Latijns schrift gegeven. Van groot praktisch belang is het, dat ook zaken als als onregelmatig meervoud, afwijkende smichoet (status constructus), vormen met pronominale suffixen, onregelmatige verbuiging of vervoeging enz.) bij een lemma worden opgegeven. Deze ontbreken helaas in vele woordenboeken. Archaïsche woorden worden van een speciaal typografisch kenmerk voorzien. Leenwoorden uit de westerse talen ("minister", "koalitsia", enz.), zijn in de Hebreeuws-Duitse woordenboeken niet opgenomen. De woordenboeken sluiten af met een reeks handige tabellen (eigennamen, geografische namen, telwoorden, de vervoegingen van het werkwoord, enz.).

3. Doelgroep

Het zijn woordenboeken die de gebruiker van Modern-Hebreeuwse teksten slechts zelden in de steek zullen laten. Voor alledaags gebruik (lezing van niet- gespecialiseerde literatuur als een krant of roman) heeft men aan het zakwoordenboek voldoende.

4. Algemeen

Het is jammer, dat de woordenboeken niet bijgewerkt worden. Moderne technologische termen uit bijvoorbeeld de informatica of de geneeskunde zal men hier tevergeefs opzoeken, ook in de andere gangbare woordenboeken overigens. De gemiddelde gebruiker zal dit echter niet storen. Van dit woordenboek zijn ongewijzigde herdrukken; er is ook een Israëlische bij Achiasaf Publ., Tel Aviv-Netanja bl., Tel Aviv-Netanja nja