Vereniging Hebreeuws
Bolle/Pimentel, Woordenboek Nederlands-Hebreeuws
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Woordenboeken en lijsten
Bolle/Pimentel, Woordenboek Nederlands-Hebreeuws

1. Identificatie

a. auteurBolle, M., en J. Pimentel
b. titelWoordenboek Nederlands-Hebreeuws
c. uitgaveNaarden, A.J.G. Strengholt's Boeken, 1984
d. vorm en omvang22 cm, 974 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN90-6010-578-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Woordenboek met korte handleiding en afkortingenlijst. Geen vervoegingstabellen. Lemmata zijn zeer beknopt, met fonetische transcriptie en punctuatie. Summiere grammaticale informatie. Geen samengestelde woorden. Uitdrukkingen en zegswijzen vrij uitgebreid gerangschikt onder trefwoord. Woordbetekenissen op basis van Van Dale (Nederlands) en Even-Shoshan en M. Medan (Hebreeuws). Alfabetisch geordend, redelijk goede typografie.

3. Doelgroep

Omdat Nederlands de brontaal is van dit woordenboek, is het geschikt voor wie niet zo vertrouwd is met Engels of andere moderne vreemde talen. Te denken valt verder aan vertalers (m.n. uitdrukkingen, zegswijzen) en Hebreeuws sprekenden die minder bekend zijn met het Nederlands.

4. Algemeen

Het is het enige Nederlands-Hebreeuwse woordenboek. Wel uitgebreid maar kwalitatief (taalkundig en inhoudelijk) blijft het steken op het niveau van een pocketwoordenboek. Het is ook sinds 1984 niet herzien. ketwoordenboek. Het is ook sinds 1984 niet herzien. en.