Vereniging Hebreeuws
Sivan/Levenston, The Megiddo Modern Dictionary
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Woordenboeken en lijsten
Sivan/Levenston, The Megiddo Modern Dictionary

1. Identificatie

a. auteurSivan, R., and E.A. Levenston
b. titelThe Megiddo Modern Dictionary English-Hebrew מילון מגדו החדיש אנגלי־עברי
c. uitgaveTel Aviv, Megiddo Publishing Co Ltd, 1986 (14e druk)
d. vorm en omvang25 cm.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarbibliotheek of antiquarisch

2. Inhoud

Een eenvoudig pocketwoordenboek Engels-Hebreeuws. Omdat woorden verschillende betekenissen kunnen hebben, wordt vaak meer dan één equivalent geleverd. Daarbij wordt het meest frequente als eerste genoemd.

3. Doelgroep

In Israël is - nog meer dan in Nederland - het Engels de tweede taal. Dit woordenboek wil binnen de beschikbare ruimte Hebreeuws sprekenden een omvattend overzicht geven van het Engelse vocabulaire waar veel Israëli's zowel mondeling en schriftelijk vrijwel dagelijks mee te maken krijgen.

4. Algemeen

In dit woordenboek is zeer technische of specialistische terminologie vermeden. Daarvoor kan men het beste meer specialistisch gerichte woordenboeken raadplegen Er is een paperbackversie: The New Bantam-Megiddo Hebrew & English Dictionary ISBN: 0-5532-6387-0