Vereniging Hebreeuws
Bolozky, 501 Hebrew Verbs
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Woordenboeken en lijsten
Bolozky, 501 Hebrew Verbs

1. Identificatie

a. auteurBolozky, Sh.
b. titel501 Hebrew Verbs; fully conjugated in all the tenses in a new easy-to-learn format, alphabetically arranged by root
c. uitgaveHauppauge NY, Barron's Educational Series, 1996
d. vorm en omvang23 cm, xvii + 910 blz., paperback
e. bijlagengeen
f. ISBN0-8120-9468-9
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Vervoegingstabellenboek van 501 werkwoordstammen met beknopte grammaticale uitleg, vertaling en voorbeeldzinnen (ongepunctueerd, spreektaal). Verder referentielijst met meer dan 1500 analoog vervoegde werkwoorden. Werkwoordregister Engels-Hebreeuws met voorzetsels; theorie Hebreeuwse werkwoord; gebruikershandleiding. De terminologie in de tabellen gaat uit van de Engelse grammatica. De lay-out is eenvoudig en daardoor soms niet erg overzichtelijk. Alle binjaniem (stamformaties) van een werkwoord worden onder de betreffende wortel behandeld.

3. Doelgroep

Geschikt voor gevorderde studenten. Voor beginners of gemiddeld gevorderden is het te technisch en te gedetailleerd.

4. Algemeen

Dit is de opvolger van de in 1970 verschenen gids van A. Halkin, "201 Hebrew Verbs" . Ten opzichte daarvan is hij sterk uitgebreid. Een degelijker gebonden editie zou wenselijk zijn (naslagwerk!). Over het algemeen zijn gebruikers zeer enthousiast. De presentatie is redelijk uitgebreid. Wie prijs stelt op de Hebreeuwse grammaticale terminologie, kan terecht bij Tarmon. ie, kan terecht bij Tarmon. on.