Vereniging Hebreeuws
Smelik, Behouden schrift
Leermiddelengids Hebreeuws: Algemeen - Over taal en tekst
Smelik, Behouden schrift

1. Identificatie

a. auteurSmelik, Klaas A.D.
b. titelBehouden schrift
c. uitgaveTen Have, Baarn, 1998 (reeks Historische documenten uit het Oude Israël
d. vorm en omvang175 p
e. bijlagengeen
f. ISBN90.259.4180.x
g. verkrijgbaarboekhandel / antiquarisch

2. Inhoud

Archeologisch onderzoek in lsraël heeft teksten aan het licht gebracht die vaak een nieuw licht werpen op de Bijbel en de geschiedenis van het Oude Israël. Van deze teksten biedt Behouden Schrift een Nederlandse vertaling met aanvullende informatie, die nodig is om de teksten beter te kunnen plaatsen en verstaan. Deze informatie wordt aangeboden in een doorlopend verhaal, dat men zonder voorkennis van Hebreeuws of Aramees kan lezen.

3. Doelgroep

Duidelijk bedoeld voor een groter publiek dan alleen deskundigen op het terrein van de epigrafie. De nadruk ligt bij de historische betekenis van de vertaalde documenten. Filologisch commentaar ontbreekt.

4. Algemeen

Het boek bevat een uitgebreide bibliografie met verwijzing naar tekstpublicaties en literatuur, alles per tekst geordend. Het verhaal wordt op verdienstelijke wijze ondersteund door kaartjes en tekeningen.