Vereniging Hebreeuws
Lenchner, Zeman likro - Time to Read Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Modern Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Lenchner, Zeman likro - Time to Read Hebrew

1. Identificatie

a. auteurLenchner, Ora Ariel (e.a.)
b. titelZ'man likro - Time to Read Hebrew, volume 1 en volume 2
c. uitgaveDenver Colorado (USA), A.R.E. Publishing, 1990
d. vorm en omvang28 cm, 84 (vol.1) en 82 (vol.2)
e. bijlagengeen.
f. ISBNgeen
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

In twee werkboekjes van elk tien lessen leert de leerling stapsgewijs alle letters en vocalen van het Hebreeuwse alefbet lezen en schrijven. Volgens deze leermethode worden consonanten niet apart geleerd, maar in combinaties. Beginnend met korte woorden: sjabbat, dag, abba, imma, en eindigend met tamelijk gecompliceerde als memsjelatcha, wejosjevé. Elke les begint met een sleutelwoord waarvan de letters worden geoefend in veel praktische oefeningen met nogal wat speelse variatie. De betekenis van de woorden blijkt doorgaans uit de heldere illustraties. De layout is royaal, de gebruikte lettertypen duidelijk. Het zijn ruim opgezette echte doe-boeken.

3. Doelgroep

De methode richt zich op leerlingen van de basisschool (denk aan groep 5 en hoger). Zij kunnen in ongeveer 20 x 1,5 uur gevocaliseerd Hebreeuws leren lezen (en schrijven). De schrijfster heeft allereerst de joodse jeugd op het oog: woorden en illustraties zijn dikwijls ontleend aan het joodse leven. De methode is Engelstalig is. Dit zou weinig problemen opleveren in een Nederlandse situatie; voor een aantal oefeningen zou het nodig zijn dat de docent wat vertalingen erbij levert.

4. Algemeen

De schrijfster beperkt zich uitdrukkelijk tot technisch lezen en schrijven. Er is een oefenboek bij onder de titel 'Activity Book for Volumes I & II. Review & Enrichment.' Alle boekjes zien er plezierig uit, het zal leerlingen zeker voldoening geven zelf Hebreeuws te kunnen lezen en schrijven. Eveneens zijn er handleidingen en video voor docenten verkrijgbaar. In 2002 is intussen een tweede herziene uitgave verschenen. Handleiding voor docenten: Z'man Likro: Time To Read Hebrew Teacher Guide by Hillary Zana with Dina Maiben and Orna Ariel Lenchner. Verdere informatie: http://www.arepublish.com