Vereniging Hebreeuws
Herzog -The Mishnah: Berakoth, Pea, Demai
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Tekst met vertaling
Herzog -The Mishnah: Berakoth, Pea, Demai

1. Identificatie

a. auteurObadiah Bertinoro; Herzog, Jacob David
b. titelThe Mishnah : Berakoth, Peah, Demai. Text with commentary of R. Obadiah of Bertinoro ; translat[ion], introd[uction] and new comment[ary] in English by Jacob David Herzog; variant readings, references and short exegetical notes in Hebrew by Fellows of Harry Fischel Institute
c. uitgaveThe Soncino Press : London, Jerusalem, New York; [1947],1980. Tevens wordt Bloch (New York) genoemd als uitgever.
d. vorm en omvang-
e. bijlagengeen
f. ISBN0900689188 (ed. 1980)
g. verkrijgbaarboekhandel/antiquarisch

2. Inhoud

--

3. Doelgroep

--

4. Algemeen

Zeer uitgebreid. Tekst en de verklaring van Obadja van Bertinoro, in ongevocaliseerd kwadraatschrift. Ook voorzien van Engels commentaar.