Vereniging Hebreeuws
Hammelburg, De Misjna
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Tekst met vertaling
Hammelburg, De Misjna

1. Identificatie

a. auteurHammelburg, S.
b. titelDe Misjna - Deel II Séder Mo'ed
c. uitgaveNederlands Israëlitisch Kerkgenootschap: Amsterdam 5737/1977) (oude druk: Hemed Press, Jeruzalem)
d. vorm en omvangi-vii, 621 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNgeen
g. verkrijgbaarantiquarisch

2. Inhoud

--

3. Doelgroep

--

4. Algemeen

De Hebreeuwse tekst beslaat ongeveer de halve pagina. Daar tegenover staat de Nederlandse vertaling. De verklaring wordt gegeven in voetnoten onder de tekst en onder de vertaling. De andere delen in de serie zijn hier niet verder becommentarieerd, aangezien ze in grote lijnen hetzelfde stramien volgend als de uitgave van Séder Mo'ed, maar zijn nog altijd leverbaar. De Misjna, deel III Séder Nasjiem, Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, 5748/1987, ISBN 90-71727-10-6 (geb.) en De Misjna Baba-Kamma/Baba-Metsia, Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, 5750/1990, ISBN 90-71727-16-5. Van deze laatste delen zijn nog exemplaren bij de boekhandel of Jad Achat (Amsterdam) verkrijgbaar.