Vereniging Hebreeuws
Zlotowitz, Pirkei Avos
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Tekst met vertaling
Zlotowitz, Pirkei Avos

1. Identificatie

a. auteurZlotowitz, M; Scherman, N.
b. titelPirkei Avos - Ethics of the Fathers. A new translation with a concise commentary anthologized from the classical rabbinical sources
c. uitgaveMesorah Publications: Brooklyn, New York; 1984 (vele herdrukken)
d. vorm en omvang64 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-89906-205-9 hard cover; 0-89906-206-7 paperback
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

3. Doelgroep

4. Algemeen

Lopende vertaling van het Misjna-traktaat Avot. Hebreeuws geheel gevocaliseerd in de kenmerkende scherpe ArtScroll print. Voorzien van Engelstalige tekstverklaringen d.m.v. voetnoten vanuit orthodox-Joods standpunt. Geen kritisch-wetenschappelijke opmerkingen. Nummering van afzonderlijke misjnajot wijkt soms af van andere (tekst-)uitgaven.