Vereniging Hebreeuws
Cohen, Tractate Berachot
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Tekstuitgaven
Cohen, Tractate Berachot

1. Identificatie

a. auteurCohen, J.R.
b. titelTractate Berachot with the Commentary of Rabbi Ovadiah MiBartinura
c. uitgaveMoriah Offset: Brooklyn, New York; 2nd revised edition 5741 (1981)-
d. vorm en omvangxi, 182 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNgeen
g. verkrijgbaarantiquarisch

2. Inhoud

--

3. Doelgroep

--

4. Algemeen

Het traktaat Berachot is het eerste deel in deze serie. De tekst van de Misjna is duidelijk en gevocaliseerd. Het commentaar is van Obadja "MiBartenura" (lees: van Bertinoro, een plaatste in Itali&eunl; ten westen van de kustplaats Rimini; c. 1440-1500) is ook gevocaliseerd en in kwadraatschrift.
Het is niet bekend of deze serie is voortgezet in deze vorm.