Vereniging Hebreeuws
Blackman, Mishnayoth
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Tekstuitgaven
Blackman, Mishnayoth

1. Identificatie

a. auteurBlackman, Philip
b. titelMishnayoth
c. uitgaveJudaica Press : New York; 1990
d. vorm en omvang6 delen Misjna; een deel Supplement and Index
e. bijlagengeen
f. ISBN0-910818-00-2 (set)
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

--

3. Doelgroep

--

4. Algemeen

Zes delen Misjna ingedeeld naar de bestaande volgorde. De vertaling is in het Engels met voetnoten en is wat kort. Het kan zelfs een gehele uitleg kortsluiten met de mededeling "his view is accepted" of "his view is rejected". In het zeven- de deel is een korte inleiding in de grammatica van de (taal van de) Talmoed, als- mede een lijst van afkortingen en een lijst van de 613 mitswot. In het eerste deel staat ook nog een biografie van de meeste Tanaïem. Een nadeel is het ontbreken van een tekstkritische bijlage.