Vereniging Hebreeuws
Neusner, The Mishna
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Complete vertalingen
Neusner, The Mishna

1. Identificatie

a. auteurNeusner, Jacob-
b. titelThe Mishna, A new translation
c. uitgaveYale University Press: New Haven [etc.]; 1988 (en herdrukken)
d. vorm en omvangxlvi, 1162 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNgeen
g. verkrijgbaarboekhandel, internet

2. Inhoud

3. Doelgroep

4. Algemeen

De indruk bestaat, zoals dat wel vaker het geval is bij Neusner (of bij datgene wat onder zijn naam wordt uitgegeven), dat de kwaliteit van het gepresenteerde werk niet altijd gelijke tred houdt met de kwantiteit. Er zijn gebruikers die de voorkeur geven aan Blackman en Danby (zie aldaar), zeker als het een eerste aanschaf van een vertaling betreft.