Vereniging Hebreeuws
Pelcovitz, Sforno; Commentary on Pirkei Avos
Leermiddelengids Hebreeuws: Rabbijns Hebreeuws - Tekst met vertaling
Pelcovitz, Sforno; Commentary on Pirkei Avos

1. Identificatie

a. auteurPelcovitz, R.
b. titelSforno; Commentary on Pirkei Avos
c. uitgaveMesorah Publications : Brooklyn, New York; 1996
d. vorm en omvang--
e. bijlagen--
f. ISBN0-89906-388-8 hard cover; 0-89906-389-6 paperback
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

--

3. Doelgroep

--

4. Algemeen

Per bladzijde wordt een Misjna helder weergegeven. De tekst is gevocaliseerd. Daaronder is het commentaar van Obadja Storno (1475-1550) in het Hebreeuws in ongevocaliseerde kwadraatletter. Tekst en commentaar zijn weer in het Engels vertaald, met voetnoten.