Vereniging Hebreeuws
Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language
Leermiddelengids Hebreeuws: Algemeen - Over taal en tekst
Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language

1. Identificatie

a. auteurSáenz-Badillos, Angel
b. titelA History of the Hebrew Langue (Engelse vertaling/bewerking van John Elwolde)
c. uitgaveCambridge, Cambridge University Press, 1993
d. vorm en omvang20 cm, xii+371 blz. (waarvan 83 bibliografie)
e. bijlagengeen
f. ISBN0-521-43157-3 (hardback); 0-521-55634-1 (paperback)
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Hfdstk. 1 en 2 schetsen de semitische taalwereld en de plaats van het Hebreeuws daarin, de ontwikkeling van het schrift, de hoofdzaken van fonologie en morfologie; hfdstk. 3 bespreekt de periode voor de ballingschap (vroege teksten, inscripties); hfdstk. 4 de ontwikkelingen vanaf de ballingschap (Palestijns, Babylonisch, Tiberisch), en de overlevering van de Bijbelse teksten; hfdstk. 5 het Hebreeuws van na de ballingschap, Qumran en Samaria; hfdstk 6 de ontwikkeling van het rabbijns of Misjna-Hebreeuws; hfdstk. 9 het middeleeuws en hfdstk 10 (vrij kort) het modern (Israëlisch) Hebreeuws.
Het boek sluit af met een zeer uitgebreide bibliografie.

3. Doelgroep

Het boek is zeer technisch en veronderstelt naast kennis van het Hebreeuws ook gedegen kennis van taalkundige begrippen. Het is geschikt voor gevorderde studenten; de amateur laat het beter liggen.

4. Algemeen

Het boek is uiterst rijk aan gedetailleerde gegevens en als naslagwerk op dit gebied onontkoombaar. De lezer wordt echter wel op de proef gesteld: slechts één tabel, nl. van het proto-semitisch fonemen-bestand, verder ontbreken totaal-overzichten, kaarten, tabellen of tekstvoorbeelden.