Vereniging Hebreeuws
Alef Beet 2000 - De Wonderbaarlijke geschiedenis van het Hebreeuws
Leermiddelengids Hebreeuws: Algemeen - Over taal en tekst
Alef Beet 2000 - De Wonderbaarlijke geschiedenis van het Hebreeuws

1. Identificatie

a. auteurHeikens, H. en anderen.
b. titelאב, Alef Beet, Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws
c. uitgaveVereniging Hebreeuws, Amsterdam, 2000
d. vorm en omvang21 cm, 42 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNgeen
g. verkrijgbaarsecretariaat van de Vereniging

2. Inhoud

In 2000 bestond de Vereniging tien jaar. Bij gelegenheid van dit jubileum werd in enkele lezingen de "Wonderbaarlijke Geschiedenis van het Hebreeuws" behandeld. Deze lezingen zijn in het jubileumnummer van Alef Beet opgenomen:
Henk Heikens, Terugblik op de toekomst - tien jaar Vereniging Hebreeuws bespreekt de situatie van het onderwijs in Hebreeuws in het Nederlands taalgebied en de rol van de Vereniging daarin.
Klaas A.D. Smelik, Is het Hebreeuws de tale Kaäans? - Het Bijbels Hebreeuws tussen schrijftaal en spreektaal, schetst de ontwikkeling van het Hebreeuws vanaf de oudste tijd tot aan de ballingschap.
Martin F.J. Baasten, Rabbijns Hebreeuws als levende en dode taal, bespreekt de taalontwikkeling vanaf dat het Hebreeuws als spreektaal had opgehouden te bestaan.
Irene E. Zwiep, Profane letteren in een heilige taal - Middeleeuwse wereldliteratuur in het Hebreeuws, merkt op dat er geen Middeleeuws Hebreeuws bestaat, wel Middeleeuwse werken in allerlei varianten van Hebreeuws.
Henny van het Hoofd, Uw pa is mijn po - Veranderingen in de uitspraak van het Hebreeuws in joods Nederland, laat zien hoe het Nederlands Hebreeuws was en is geworden, mede onder invloed van het zionisme en het modern Hebreeuws.

3. Doelgroep

Voor ieder die zich interesseert voor het Hebreeuws. Enige kennis van het Hebreeuws is wel gewenst.

4. Algemeen

Een interessante bundel met per lezing een keuze uit de relevante literatuur.