Vereniging Hebreeuws

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich met de Hebreeuwse taal en literatuur bezighoudt, beroepshalve of uit persoonlijke interesse.

De Vereniging telt ca. 400 leden, waarvan ongeveer 50 institutionele (bibliotheken, vakgroepen Hebreeuws of Theologie).

Leden hebben toegang tot de studiedagen en bijeenkomsten. Zij ontvangen het tijdschrift א"ב Alef Beet en de nieuwsbrieven.

De contributie bedraagt € 17,50 per kalenderjaar; korting op het lidmaatschap is mogelijk. Voor donateurs geldt hetzelfde bedrag als minimum bijdrage.

Meld u aan!

Om u aan of af te melden als lid stuurt u een e-mailtje naar de ledenadministratie (administratie@hebreeuws.org).