Vereniging Hebreeuws

Otsar

De rubriek Otsar (אוצר, Schatkamer) biedt aan leden van de Vereniging de gelegenheid om interessant materiaal ter beschikking te stellen. Het auteursrecht van elk item berust bij de auteur.

Als u iets aan de Otsar wil bijdragen, neem dan contact op met de webmaster.

ALV 20 april 2017, Zutphen
Op 20 april 2017, de dag van de Algemene Ledenvergadering te Zutphen, werd onder meer een bezoek gebracht aan de Librije. Over de Hebreeuwse boeken aldaar maakte Joost van der Lijn een interessante presentatie.
Studiedag 7 sep 2015 Apeldoorn
Martin Baasten: ‘Overwegingen bij de herziening van Lettinga’s “Grammatica van het Bijbels Hebreeuws”’
Bekijk de powerpointpresentatie.
שופטים ה
Het lied van Devora met het commentaar van Rasji. Hebreeuwse tekst en vertaling door K. Jongeling.
יונה עם פירוש רש"י
Jona met het commentaar van Rasji. Hebreeuwse tekst en vertaling door K. Jongeling.
רות עם פירוש רש"י
Ruth met het commentaar van Rasji (met enkele van zijn bronnen). Hebreeuwse tekst en vertaling door K. Jongeling.
רַבִּי יֹוחָנָן וְהָעַקְרָב
Rabbi Jochanan en de schorpioen. Een middeleeuws sprookje.
Ingeleid en vertaald door Peter Broers.
Download bestand.
Ook in boekvorm te verkrijgen via uitgeverij Lulu.
Studiedag 2009: Tora lezen
Samengesteld door Peter Broers
Download pdf-bestand (ca. 9 MB)

Met bijdragen van Cas Labuschagne over de numerieke structuur van teksten uit de tora, en van Bram Lagendijk over de kunst van het lajenen.

Studiedag 2008: Hebreeuws op Joodse begraafplaatsen
Inleiding en workshop door Egbert Assink
Download pdf-bestand Inleiding (ca. 9 MB)
Download pdf-bestand Workshop (ca. 3 MB)
Studiedag 2007: Hebreeuwse fabels
Samengesteld door Peter Broers
Download pdf-bestand
Studiedag 2006: Drie doctoraalstudenten
Samengesteld door Peter Broers
Download pdf-bestand
Studiedag 2005: Hebreeuws in soorten en maten
Samengesteld door Peter Broers
Download pdf-bestand
Segal
Index of Mishnaic References in M.H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew.
Samengesteld door J. Boas ז″ל.
Download pdf-bestand

This document contains an index to the Mishnaic references in M.H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford (Clarendon Press) 1927.

Petachia
De reis van Rabbi Petachia van Regensburg Hebreeuwse tekst volgens de uitgave van A. Benisch, Londen, 1856, met vertaling in het Nederlands door P. Broers, 2005.
Download pdf-bestand

In de Middeleeuwen reizen vele joden en christenen naar het Heilige Land. Hun reisverslagen zijn in veel opzichten vergelijkbaar: beide groepen bezoeken belangrijke personen en graven van heiligen of profeten, in beide typen verslagen vinden we een mengeling van feitelijke informatie en wonderverhalen. Bekende reisverslagen in het Middeleeuws Hebreeuws zijn die van Benjamin van Tudela en Petachia van Regensburg. Rabbi Petachia maakte zijn reis tussen 1170 en 1187.

Appelfeld
Uit: Aharon Appelfeld, סיפור חיים (Het verhaal van een leven), vertaald door Kees Meiling
Download pdf-bestand

Dit is een tweetalige uitgave van een hoofdstuk uit Het verhaal van een leven van Aharon Appelfeld. Dit boek is in ons tijdschrift Alef Beet van augustus 2005 besproken door Kees Meiling, die het in het Nederlands vertaalde. Het hoofdstuk gaat vooral over het moeizame aanleren van het Hebreeuws zoals Appelfeld dat heeft moeten doen.
Met toestemming van de Nederlandse en Israëlische uitgevers.
© voor het origineel: Keter, Jerusalem, 1999
© voor de vertaling: Kees Meiling, 2005
Meer over Appelfeld