Vereniging Hebreeuws

Ontmoetingsplaats en platform voor mensen die met elkaar de liefde voor het Hebreeuws delen, voor de uitwisseling van kennis, informatie en inspiratie

Over de vereniging

De Vereniging Hebreeuws is opgericht in 1990. De officiële naam luidt

Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws

Het doel van de vereniging is volgens de statuten, “de kennis van Hebreeuws in het Nederlandse-taalgebied te bevorderen.”

De Vereniging Hebreeuws heeft zich ontwikkeld tot een ontmoetingsplaats en wegwijzer voor iedereen die zich hetzij beroepshalve, hetzij als student, uit interesse of als Hebreeuwstalige met enige vorm van de Hebreeuwse taal en literatuur, van klassiek tot modern, bezighoudt. Zij is zelf geen onderwijsinstituut, maar biedt een platform voor de uitwisseling van ideeën, kennis, informatie en inspiratie. De vereniging is levensbeschouwelijk neutraal.

Voor werkzaamheden t.b.v. de vereniging ontvangen (bestuurs- en commissie-) leden geen honorarium. Uitgenodigde sprekers ontvangen een bescheiden honorarium. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Cover AO-boekje Hebreeuws

Voor haar ongeveer 400 leden omvatten de activiteiten van de vereniging het uitgeven van het halfjaarlijkse tijdschrift Alef Beet, de reeks Sifroet, alsmede twee nieuwsbrieven per jaar, een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (meestal gekoppeld aan een excursie) en studiebijeenkomsten.

Voor iedereen toegankelijk zijn onder meer deze website met een overzicht van alle cursussen Hebreeuws in Nederland en Vlaanderen en interessante links, alsmede het onder auspiciën van de vereniging uitgebrachte AO-boekje Hebreeuws, van heilige taal tot nationale taal, geschreven door Kees Meiling.

[ANBI-logo] De Vereniging is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI – fiscaal nummer: 8160.45.197). Uw gift of donatie – op rekening NL69INGB0004376388 ten name van: Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws – is op grond daarvan onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar!

Download hier